Wymagania sprzętowe

Parametry Dla zastosowań w modelach poniżej 1000 elementów Dla zastosowań w modelach powyżej 1000 elementów
Microsoft Windows OS Windows 7 (32-bit, 64-bit zalecane), Windows 8 (64-bit) lub Windows 8.1 (64-bit) Windows 7 (64-bit), Windows 8 (64-bit) lub Windows 8.1 (64-bit)
Autodesk Inventor Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor Pro (2017, 2018, 2019) Autodesk Inventor lub Autodesk Inventor Pro (2017, 2018, 2019)
Processor Intel Pentium 4, AMD Athlon (64-bit), 3 GHz lub AMD 2 GHz lub Intel Xeon E3 or Core i7 3.0 GHz Xeon E3 lub Core i7 (3.3 GHz)
RAM 4 GB min (8 GB zalecane) 16 GB
Video card Microsoft Direct3D 9, Direct3D 11 Microsoft Direct3D 9, Direct3D 11

INNE ZALECENIA

  • 15 GB wolnej przestrzeni na dysku dla instalacji
  • Rozdzielczość 1028 x 1024 lub wyższa
  • Microsoft Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016
  • Adobe Flash Player 10
  • Połączenie Internetowe