Typy licencji

SOFTWARE TRIAL VERSIONS

 1. Wersję próbną użytkownik może pobrać z Internetu.
 2. Wersja próbna jest dostępna za darmo, a użytkownik ma możliwość korzystania z oprogramowania w pełnym zakresie (oprócz możliwości zmian bazy danych materiałów) przez dni.
 3. Po upływie 45-dniowego okresu próbnego użytkownik może korzystać z oprogramowania w dalszym ciągu, z tym że funkcjonalność oprogramowania ulega ograniczeniu:
 • niemożliwa jest funkcja automatycznego tworzenia gniazd i czopów,
 • niemożliwe jest korzystanie z prototypów i kopiowanie zestawień,
 • niemożliwa jest zmiana materiału,
 • niedostępne są specyfikacje materiałów i zestawień,
 • niemożliwe jest przygotowanie obróbki CNC.

Uwaga: Wersja próbna posiada możliwość rozszerzenia do ponad 45 dni. Uzyskanie dostępu do niej należy indywidualnie uzgodnić ze sprzedawcą oprogramowania.

LICENCJA SAMODZIELNA NA OPROGRAMOWANIE (ANG. STAND ALONE)

 1. Licencja samodzielna jest płatna, umożliwia ona użytkownikowi korzystanie z oprogramowania w pełnym jego zakresie i przez czas nieograniczony.
 2. Licencja samodzielna jest przywiązana do konkretnego komputera użytkownika i nie może być stosowana w żadnym innym komputerze jednocześnie.
 3. Licencja samodzielna posiada możliwość przeniesienia jej do innego komputera.

LICENCJA DOMOWA NA OPROGRAMOWANIE

 1. Licencję domową uzyskuje wyłącznie użytkownik licencji indywidualnej, który posiada wykupioną roczną prenumeratę.
 2. Na jedną licencję indywidualną, na którą wykupiona została roczna prenumerata, przypada jedna licencja domowa.
 3. Licnecja domowa wygasa wraz z terminem ważności rocznej prenumeraty licencji indywidualnej
 4. W przypadku przedłużenia rocznej prenumeraty licencji indywidualnej termin ważności przypadającej na nią licencji domowej ulega automatycznemu przedłużeniu, aż do wygaśnięcia terminu ważności nowej rocznej prenumeraty licencji indywidualnej.
 5. Licencja domowa jest powiązana z konkretnym komputerem użytkownika i nie może być użytkowana przez więcej niż jeden komputer jednocześnie.
 6. Istnieje możliwość przeniesienia licencji domowej na inny komputer.

LICENCJA EDUKACYJNA NA OPROGRAMOWANIE (ANG. EDUCATION)

 1. Licencja edukacyjna jest dostępna wyłącznie dla placówek edykacyjnych.
 2. Licencja edukacyjna umożliwia korzystanie z oprogramowania w pełnym jego zakresie i przez czas nieograniczony.
 3. Placówki nabywające licencję edukacyjną mają możliwość skorzystania z dużych zniżek.