Samouczek

Stworzenie elementów na podstawie konstrukcji szkieletu

W tym celu wykorzystywane są standardowe funkcje tworzenia modeli 3D programu Autodesk Inventor. Najpierw należy stworzyć ogólny kształt wyrobu, do wykorzystania jako bazy elementów. Utworzone w ten sposób bryły mogą być konwertowane na elementy. W celu utworzenia elementu o żądanym kształcie, bryły mogą być kopiowane i/lub przycinane. Wszystkie elementy bazowe są powiązane pod względem parametrów z jednym pliku szkieletu.
Na pasku narzędzi 3D Model należy wybrać opcję Primitives (Prymitywy). W tym celu należy nacisnąć prawy klawisz myszy i w wyświetlonym oknie dialogowym wybrać opcje „Show Panels“ – > „Primitives“.
Następnie należy wybrać funkcję tworzenia szkicu 2D (Start 2D Sketch) w celu utworzenia szkicu modelu w płaszczyźnie XY. Nie zapomnij utworzyć wszystkich niezbędnych wymiarów i wiązań!
Z wykorzystaniem funkcji Wyciągnięcie (Extrude) możemy stworzyć objętość przyszłego wyrobu.
Przy pomocy funkcji Prostokąt (Rectangle) możemy stworzyć kształt nowej bryły. Należy również ustawić dodatkowe opcje kształtu.

 

 

 

Funkcja tworzenia elementów na podstawie szkieletu umożliwia nam pokrywanie szkieletu płytami, wybór kierunku odsadzenia (do wewnątrz, na zewnątrz lub w obu kierunkach) oraz określenie grubości płyty.
W górnym pasku menu należy wybrać zakładkę „Skeleton Dress Up”. Następnie na elemencie szkieletu należy zaznaczyć te jego powierzchnie, które mają zostać pokryte elementami płytowymi, i nacisnąć „Dress Up” (Utwórz). W wyświetlonym oknie tworzenia elementów możemy zmienić kierunek odsadzenia (do wewnątrz, na zewnątrz lub w obu kierunkach) oraz określić grubość samego elementu. Nazwy brył zostaną nadane w sposób automatyczny, z wykorzystaniem nazwy pliku szkieletu.
Po zaznaczeniu na szkielecie powierzchni, które zostaną pogrubione jako elementy płytowe, należy nacisnąć „OK”.
W celu ułatwienia pracy zalecamy wyłączenie widzialności nieużywanych brył i szkieletów.

 

Najpierw należy nacisnąć przycisk „Trim” (Przytnij) i oznaczyć wszystkie bryły, które zostaną poddane przycięciu według wybranych elementów tnących. W danym przypadku należy wybrać wszystkie płyty, za wyjątkiem płyty czołowej, ponieważ będzie ona płytą tnącą.
Następnie należy nacisnąć opcję „Select Baunding Component” (Wybór elementów tnących) i zaznaczyć elementy tnące. W danym przypadku jest to płyta czołowa.
Następnie należy wybrać przycisk oznaczony symbolem „+” (Zastosuj) i jeśli przycinanie jest zakończone zamknąć okno dialogowe.
Aby kontynuować pracę, w oknie przeglądarki należy wyłączyć widoczność wcześniej wybranej płyty czołowej (frontu).
Aby zapoznać się z innymi opcjami przycinania, zapraszamy do obejrzenia wideo.

 

Funkcję kopiowania możemy wykorzystać w celu stworzenia nowego elementu bryłowego. W tym celu należy wybrać polecenie „Clone” (Kopiuj) i wskazać płytę, którą chcemy powielić. W tym przypadku należy wybrać płytę górną (wieniec).
Następnie za pomocą parametru odsunięcia (Offset) należy wskazać odległość 350 mm, o którą nowy element bryłowy (kopia) będzie oddalony od górnego (kopiowanego) wieńca.
Po wykonaniu powyższych czynności w oknie kopiowania należy wybrać przycisk „OK”.
Aby zapoznać się z innymi opcjami kopiowania elementów bryłowych zapraszamy do obejrzenia całego wideo.

 

Na pasku narzędzi należy wybrać opcję modelowania 3d (3D Model). Następnie wybrać polecenie „Direct” (Bezpośrednio) i za pomocą tej funkcji w trybie „Powierzchnia” przesunąć bok regału o 10 mm. Tę samą czynność należy wykonać dla wszystkich żądanych powierzchni.