Samouczek

Przygotowania do pracy

Upewnij się, że program Autodesk Inventorjest wyłączony i uruchom plik instalacyjny Woodwork for Inventor  i naciśnij „Next”.
Uważnie przeczytaj warunki umowy licencyjnej i naciśnij „Next”.
Wskaż lokalizację instalacji i naciśnij „Next”.
Wskaż lokalizację utworzenia przestrzeni roboczej Autodesk Inventor i naciśnij „Next”.
Wybierz Woodwork for Inventor jednostki miary i naciśnij „Next”.
Naciśnij „Next”.
Naciśnij „Finish”.

 

Uruchom program Autodesk Inventor.
Otwórz okno dialogowe (Projects) w programie Autodesk Inventor.
Znajdź lokalizację przestrzeni roboczej w oknie dialogowym (Projects).
W przestrzeni roboczej poprzez podwójne kliknięcie wybierz W4INV 2017 (lub 2016 lub 2015) Projects.
W oknie dialogowym (Projects) naciśnij „Done”.