Samouczek

Praca z meblami

Woodwork for Inventor znacznie przyśpiesza rozmieszczanie komponentów okuć. Możesz ułożyć okucia za pomocą geometrii modelu i dodatkowych płaszczyzn konstrukcyjnych.
SKorzystaj z narzędzia (Plane) do tworzenia płaszczyzn Autodesk Inventor.
Poprzez wskazanie odsunięcia od wybranej płaszczyzny czy krawędzi utwórz płaszczyzny konstrukcyjne niezbędne dla ustawienia położenia wstawianych okuć.
Może być wymagane utworzenie dodatkowych płaszczyzn konstrukcyjnych po to, aby ustawić pozycję osi podstawowej niezbędnej dla wstawienia pozostałych komponentów (okuć).
Do ustawienia niezbędnych elementów łączeniowych użyj polecenia (Place) w oknie dialogowym (Attach). Możesz również korzystać z biblioteki komponentów dostępnej w Woodwork for Inventor.
Wskaż żądaną geometrię. W naszym przypadku w razie zaznaczenia wszystkich płaszczyzn łączących (Nestled Board Plane) w oknie (Attach) musisz nacisnąć „Axis” i zaznaczyć płaszczyznę konstrukcyjną pionową. Następnie musisz nacisnąć „Second Axis” i zaznaczyć płaszczyznę konstrukcyjną poziomą.
Naciśnij przycisk „Attach” a wszystkie elementy mebli w miejcach przecinania się płaszczyzn konstrukcyjnych zostaną wstawione!
Może być wymagane dokonanie zmian konfiguracji wstawionych okuć.
Wstaw wszystkie niezbędne okucia.
W celu czasowego wyłączenia części Woodwork for Inventor użyj okna zarządzania ich widocznością (Components Visibility). Od tego momentu elementy te są niedostępne.
Teraz widać wszystkie wstawione w modelu okucia i w razie potrzeby możesz je zmieniać.
Nieraz może być wymagane dokonanie zmiany konfiguracji już wstawionych zestawów okuć i innych komponentów, na przykład, zamiana miejscami wstawionych okuć (minifix i kołek)Woodwork for Inventornadzwyczaj przyśpiesza przebieg tego procesu, ponieważ pozwala na zadanie odpowiednich pozycji okuć kilkoma kliknięciami.
Kliknij prawym klawiszem myszy, aby otworzyć okno menu i wybierz „Change Component” w celu zmiany konfiguracji okuć. Tak zmieniona konfiguracja może być użyta jako bazowa do zmiany kolejnych wystąpień zestawów okuć.
Uruchom polecenie dopasowania (iMatch). Wskaż bazowy zestaw okuć i zaznacz komponenty, których konfigurację chcesz zmienić na wg tego zestawu.
W celu odtworzenia widoczności elementów użyj tego samego okna zarządzania widocznością (Components Visibility).
Komponenty okuć Woodwork for Inventorzawierają geometrię otworów i gniazd montażowych oraz elementy niezbędne dla ich prawidłowego wstawienia w modelu.
W celu włączenia/wyłączenia widoczności wszystkich elementów Woodwork for Inventor i elementów standardowych korzystaj z okna zarządzania widocznością (Components Visibility). Części niewidoczne (niedostępne) nie biorą udziału w procesie otworowania.
Uruchom polecenie tworzenia otworów i gniazd (Sculpt).
Aby wywiercić otwory, naciśnij „Sculpt”. Aby usunąć otwory z modelu, naciśnij „Clear”.
Teraz wszystkie otwory wynikające z wstawionych okuć i ich geometrii zostały stworzone.
Niewidoczne płaszczyzny i niewidoczne okucia nie biorą udziału w procesie tworzenia otworów.
Części, dla których nie został przydzielony materiał, również nie biorą udziału w procesie tworzenia otworów.