Samouczek

Praca z materiałami i pokryciami

Otwórz zespół lub część, dla której chcesz przydzielić materiał.
Na pasku menu Woodwork Designskorzystaj z polecenia przydzielania materiału(Assign).
W menu rozwiniętym w oknie przydzielania materiałów (Material Assignment) wybierz typ materiału (Material type) oraz sam materiał (Material list), który chcesz przydzielić. Wówczas w oknie graficznym lub w bocznej wyszukiwarce wskaż części modelu, dla których chcesz przydzielić materiał, i naciśnij „Apply”.
Wybierz materiał główny typu Płyta (Board), wskaż części, dla których chcesz przydzielić ten materiał, i naciśnij „Apply”.
Za pomocą rozwiniętego menu wybierz typ płyty laminowanej i sam materiał główny. Wskaż elementy wykonane z tego materiału i naciśnij „Apply”.
Przydziel materiał typu Profil (Rod).
Niektóre materiały (np. płyta laminowana) są już wyposażone w warstwę wierzchnią. W każdym bądź razie surowa płyta wiórowa powinna zostać pokryta materiałem wierzchnim (fornirem lub laminatem). Użyj materiału powłoki typu Fornir (Veneer), aby móc przydzielić dla powierzchni fornir lub folię przeciwprężną.
Możesz również zastosować materiał powłoki typu Fornir do oklejania krawędzi.
W ten sam sposób przydziel obrzeża dla krawędzi. Możesz również ustawić grubość i położenie obrzeża.
UWAGA. Łączące się w sposób styczny krawędzie są wskazywane w sposób automatyczny.
Obrzeże tego samego typu może mieć różne grubości i położenia.
Możesz osobno obracać kierunek struktury materiału głównego i materiału warstwy wierzchniej.
Na pasku menu Woodwork Design użyj polecenia (Grain).
Wskaż kierunek struktury dla materiału głównego (Fill Grain) lub dla materiału warstwy wierzchniej (Cover Grain).
Wybierz element do zmiany kierunku struktury.
Wybierz sposób ustalenia kierunku – równolegle do krawędzi (Align to Edge) lub pod kątem (Align to Angle).
W przypadku sposobu przydzielania równolegle do krawędzi należy wskazać krawędź względem której zostanie ustawiony kierunek. W przypadku obrotu o kąt należy po prostu podać kąt.
UWAGA. Zmiana kierunku tekstury będzie mieć bezpośredni wpływ na wielkość formatki.
Zarządzanie naddatkami jest wymagane w przypadku wykonywania między innymi frezowania konturu, stosowania pokrycia elementu materiałem warstwy wierzchniej. To zarządzanie jest realizowane za pomocą narzędzia Workpiece Oversize.
System automatycznie ustala naddatek dla materiału głównego. Musisz jedynie zaznaczyć część, dla której chcesz przydzielić naddatek.
Teraz wprowadź wielkość naddatku i naciśnij „Apply”, aby naddatki zostały przydzielone dla wszystkich krawędzi elementu lub zaznacz tylko te krawędzie dla których chcesz go ustawić. Zielony kolor wskazuje wielkość samej formatki, żółty – dodatkowe naddatki.
W celu ustawienia wielkości materiału warstwy wierzchniej możesz również użyć zarządzania naddatkiem. Wybierz „Cover Material Oversize”. Zaznacz materiał powłoki, dla którego chcesz przydzielić naddatki i wskaż wielkość naddatku dla wszystkich lub tylko dla wybranych krawędzi.
Na podstawie wybranego materiału zmień materiały przydzielone dla wybranych elementów. Otwórz okno przydzielania materiałów (Material Assignment) za pomocą kursora wskaż powierzchnię modelu, którą chcesz uczynić jako bieżącą. Następnie naciśnij ikonę lejka i wszystkie części o tym materiale bieżącym zostaną automatycznie zaznaczone w modelu (opis materiału bieżącego znajduje się w górnej części okna). Teraz wybierz nowy materiał, który powinien zostać przydzielony dla zaznaczonych elementów modelu, i naciśnij „Apply”.