Samouczek

Praca z CNC

Należy otworzyć model zespołu, dla którego elementów obowiązkowo przypisane zostały materiały Woodwork for Inventor.

Następnie na pasku narzędzi Woodwork Design należy wybrać opcję „Status for First”.

Po wybraniu tej opcji cała konstrukcja (model) zostanie przeanalizowana, zarazem określony zostanie status CAM każdego z elementów.
Do określenia statusu CAM stosowany jest symbol kwadratowego okienka:
– oznacza, że dany element nigdy nie był wyświetlany w środowisku CAM, nie była też tworzona dla niego żadna operacja technologiczna CAM.
 – oznacza, że dla danego elementu stworzona została operacja technologiczna CAM.
 – oznacza, że dany element był wyświetlany w środowisku CAM, lecz użytkownik zamknął go bez stworzenia operacji technologicznej.

 

Kliknięcie dowolnego z elementów projektu powoduje automatyczne wyświetlenie środowiska CAM. Należy wybrać opcję „Machines”.
Wyświetlone zostanie okno zarządzania dostępnymi obrabiarki CNC. W zakładce narzędzi (Tool Pool) możemy modyfikować listę narzędzi oraz jej zawartość. W tej zakładce wprowadzane są wszystkie niezbędne narzędzia oraz ich parametry. Zazwyczaj dokonujemy ustawień jednokrotnie lub w przypadku zmiany konfiguracji obrabiarki CNC.
W oknie ustawienia wrzecion CNC możemy ustawić kod, prędkość obrotową, kąt obracania i nachylenia itd. Później do wrzeciona możemy dodać narzędzia. Ponadto istnieje możliwość ustawienia możliwego kąta obrotu wrzeciona w płaszczyznach poziomej i pionowej. W taki sposób określane są możliwe orientacje i zakresu ruchu wrzecion.
W tym samym oknie zarządzania ustawieniami obrabiarki CNC znajduje się zakładka obrabiarki CNC (CNC Machines), w której możemy stworzyć nową obrabiarkę CNC lub skonfigurować już istniejącą. Dla obrabiarki CNC możemy również określić połączenia (Post-processors), skonfigurować możliwości ruchu i obrotu wrzecion oraz przydzielić im narzędzia.
Po wejściu do środowiska Woodwork CAM należy nacisnąć przycisk „Job“ (Zadanie). Wówczas w wyświetlonym oknie dialogowym możemy wybrać obrabiarkę CNC, która została skonfigurowana wcześniej. Obrabiarka ta może zostać wybrana do wyświetlania jako domyślna.
Po wybraniu obrabiarki CNC należy nacisnąć przycisk „Create Job“ (Zadanie).
Po wybraniu polecenia „Clamping“ (Bazowanie) należy wybrać narożnik elementu do zamocowania w obrabiarce CNC. Na rozwiniętej liście można wybrać stan obrabianego elementu, np. element z wykończonymi wszystkimi krawędziami (Edge banding), element z pokryciem lub bez żadnego pokrycia wierzchniego itd. Dokładnie w taki sam sposób możemy wybrać również stan surowego elementu, np. z naddatkiem itd.
Najpierw należy wybrać opcję „Drill” (Wiercenie) i na rozwiniętej liście wybrać wrzeiono. Możemy też użyć wszystkich dostępnych wrzecion, wybierając opcję „Use all spindles from list“. Od wyboru użytych wrzecion i odpowiednio zawartych w nich narzędzi zależy średnica i typ możliwego otworu do obróbki. Dalej spośród możliwych otworów do obróbki możemy wybrać te, które zostaną wywiercone. Istnieje również możliwość wybrania wszystkich otworów na raz.
Po skonfigurowaniu niezbędnych operacji obróbki na pasku narzędzi Woodwork CAM należy wybrać przycisk „Finish” (Zakończ).
Na pasku narzędzi Woodwork Design lub pasku narzędzi Woodwork CAM należy wybrać polecenie „Auto“.
W wyświetlonym oknie dialogowym automatycznego generatora technologii CNC należy wybrać obrabiarkę Router i nacisnąć przycisk „OK“.
W ten sposób tworzone są automatyczne technologie CAM dla wszystkich elementów. Czy automatyczne technologie CAM zostały właściwie stworzone dla wszystkich elementów, można sprawdzić wykonując czynności opisane w punkcie 1.
Na pasku narzędzi Woodwork Design lub pasku narzędzi Woodwork CAM należy nacisnąć przycisk „Output“.
W wyświetlonym oknie dialogowym „kod” tworzenia pliku programu CNC należy nacisnąć przycisk „Generate“ (Generuj).
Po stworzeniu plików możemy wyświetlić ich lokalizację. W tym przypadku wynikiem są pliki o rozszerzeniu .mpr, wykorzystywane w obrabiarkach CNC firmy Homag.
Po otwarciu dowolnego ze stworzonych plików .mpr widoczny jest element gotowy do obróbki.