Samouczek

Kopiowanie zestawów (prototypów)

Otwórz zespół, który chcesz skopiować.
Wybierz polecenie (Assembly Copier) z górnego paska skrótów Autodesk Inventor.
Poczekaj aż Woodwork for Inventorprzeanalizuje wszystkie niezbędne dane. Wtedy naciśnij „Browse” i wskaż katalog do przechowywania kopii. 
W celu zachowania opisów nazw plików skopiuj je do kolumny Description (iProperty).Za pomocą prawego klawisza myszy zaznacz kolumnę New File Name i wybierz „Copy values to” -> „Description”.

 

Otwórz zakładkę Licznik (Three Counter). Pozwala ona na tworzenie wartości przyrostów w wybranych kolumnach. W tym celu należy połączyć ze sobą (1) nazwę główną (Root name) i format licznika (Counter). W oknie (2) formatu licznika (Counter format)wpisz początkową wartość przyrostu. Między wartością tą, a nazwą główną możesz dodatkowo wstawić (3) separator (Delimiter). Po utworzeniu nowych nazw plików naciśnij „Apply)”. Nowe nazwy plików zostaną wyświetlone w kolumnie New File Name.
Teraz możesz skopiować nowe nazwy plików do pól (Part Number). Za pomocą prawego klawisza myszy zaznacz kolumnę(New File Names) i wybierz „Copy values to” -> „Part Number”.
Naciśnij przycisk tworzenia raportu. 
Upewnij się, że okno (Report) nie zawiera tekstu oznaczonego kolorem czerwonym. Jeśli taki tekst istnieje, należy kliknąć na nim, a wszystkie części problematyczne zostaną zaznaczone w oknie przeglądarki. W przypadku, gdy w oknie (Report) brak tekstu oznaczonego kolorem czerwonym, naciśnij „Execute copy”.
Naciśnij „Open copy in Inventor”.
Możesz modyfikować nowy zespół. Oryginał pliku nie ulegnie zmianie.