Samouczek

Generator specyfikacji (BOM)

Otwórz zespół.
Na pasku menu Woodwork Design użyj polecenia (BOM) Zestawienie Komponentów. Dokładne wymiary elementów i formatek są obliczane w sposób automatyczny, z uwzględnienim kierunku struktury, grubości i położenia obrzeża przydzielonego dla krawędzi, itd.
UWAGA. W tym przypadku Woodwork for Inventor pracuje z materiałami przydzielonymi w czasie procesu modelowania.
Możesz zmieniać zarówno nazwy materiałów, jak i komponentów łączących (okuć). Otwórz zakłądkę (Replace Configuration).
W celu dokonania zmian na podstawie MS Excel należy poprzez podwójne kliknięcie zaznaczyć pustą komórkę.
Initially there is no connection with MS Excel table. To set connection, click „Setup”.Na początku nie istnieje połączenie z tabelą MS Excel. Aby je stworzyć, naciśnij „Setup”.
Znajdź katalog MS Excel przechowujący dane do wprowadzania modyfikacji. Domyślnie jest to:

  • Dla komponentów okuć: C:\W4INV 2017 Design\PROJECTS\Samples\Replacement Data\Hardware
  • Dla materiałów: C:\W4INV 2017 Design\PROJECTS\Samples\Replacement Data\Materials
Połącz wybrane kategorie Zestawienia Komponentów (BOM) z kolumnami dokumentu MS Excel. Jeśli chcesz stworzyć własną kolumnę (Custom column), naciśnij „Enter” i wpisz nazwę kolumny. Gdy wszystkie wartości zostaną połączone, naciśnij „Close”.
Wpisz tekst w oknie wyszukiwania. Wyszukiwanie będzie obejmować wszystkie kolumny. Poprzez podwójne kliknięcie zaznacz wartość, którą chcesz zmienić. Po wyborze dokumentu MS Excel, który zostanie użyty do zmian, wystarczy poprzez podwójne kliknięcie zaznaczyć komórkę, którą chcesz zmienić i w dalszym ciągu korzystać z wyszukiwarki.
W celu wprowadzenia danych w sposób ręczny należy wybrać pożądaną komórkę i nacisnąć „F2”.
Poprzez łączenie materiałów możesz wybierać ustawienia niezbędne dla nadania nowych nazw komponentom okuć. Aby stworzyć nowe ustawienia komponentów okuć:
Aby wywołać okno dialogowe Zastąpienia danych z MS Excel (Replace data from Excel), należy poprzez podwójne kliknięcie zaznaczyć dowolne puste pole i nacisnąć „Setup”.
Połącz kolumny dokumentu MS Excel z kolumnami Zestawienia Komponentów (BOM).
Naciśnij „Close”.
Teraz w celu dokonania zmian komponentów okuć możesz korzystać z wyszukiwarki.
Po zastąpieniu Woodwork for Inventorbędzie stosować nowe nazwy materiałów i okuć.
Przed rozpoczęciem eksportowania Zestawienia Komponentów (BOM) do MS Excel należy najpierw eksportować sam szablon. Skorzystaj z opcji Wybierz szablon i znajdź folder przechowujący szablon MS Excel. Domyślnie C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2017\V7\BOM templates
Uruchom eksportowanie Zestawienia Komponentów (BOM).
Teraz możesz otworzyć swój zapisany dokument.
Zestawienie Komponentów (BOM) zawiera dokładne informacje odnośnie ilości materiałów z ich zmienionymi nazwami.