Wsparcie

Instalacja / Aktywacja

Na stronie internetowej (www.woodworkforinventor.com) należy kliknąć na „Bezpłatna próba” i w wyświetlonym oknie wypełnić formularz pobrania próbnej wersji.
Po naciśnięciu odsyłacza do pobrania należy zapisać plik na dysku.
Po naciśnięciu odsyłacza do pobrania należy zapisać plik do swojego komputera.
Przed rozpoczęciem instalacji plików należy koniecznie wyłączyć programy Autodesk Inventor i MS Office.
Przeprowadzić instalację plików zgodnie z instrukcjami.
Po ukończeniu procedury instalacji należy na nowo uruchomić program Autodesk Inventor.
Po uruchomieniu programu Autodesk Inventor na pasku zadań widoczna będzie opcja „Woodwork Design”.
Teraz na komputerze użytkownika jest zainstalowana próbna wersja oprogramowania Woodwork for Inventor.
Wersja próbna jest dostępna za darmo, a użytkownika ma możliwość korzystania z oprogramowania w pełnym zakresie (oprócz możliwości zmian bazy danych materiałów) przez 45 dni.

Po upływie 45-dniowego kresu próbnego użytkownik może korzystać z oprogramowania w dalszym ciągu, z tym że funkcjonalność oprogramowania ulega ograniczeniu:

  • niemożliwa jest funkcja automatycznego tworzenia gniazd i czopów,
  • niemożliwe jest korzystanie z prototypów i kopiowanie zestawień,
  • niemożliwa jest zmiana materiału,
  • niedostępne są specyfikacje materiałów i zestawień,
  • niemożliwe jest przygotowanie CNC.
Aby móc korzystać z funkcji oprogramowania Woodwork for Inventor w pełnym zakresie przez czas nieograniczony, należy uzyskać samodzielną licencję (ang. Standalone) i za pomocą tej licencji zaktywować wersję próbną oprogramowania, zamieniając ją w oprogramowanie o nieograniczonym okresie korzystania.

Do aktywacji oprogramowania niezbędny jest Internet.
Należy uruchomić program Autodesk Inventor i w oknie zarządzania licencją oprogramowania Woodwork for Inventornależy wybrać „I want to activate software online”.
UWAGA. Okno zarządzania licencją można wywołać również poprzez naciśnięcie przycisku „Help”->”About” na pasku zadań„Woodwork Design“ .
W wyświetlonym oknie aktywacji licencji oprogramowania należy podać numer seryjny (Serial number) uzyskany od sprzedawcy swojego oprogramowania i swój adres e-mail, po czym nacisnąć „Submit Request”.
Plik samodzielnej licencji oprogramowania zostanie wygenerowany w przeciągu 24 godzin roboczych, o jego wygenerowaniu użytkownik otrzyma powiadomienie na adres e-mail podany w oknie zamówienia aktywacji licencji oprogramowania.
Po otrzymaniu wiadomości e-mail z powiadomieniem o wygenerowaniu pliku samodzielnej licencji należy na nowo uruchomić program Autodesk Inventor.
W wyświetlonej tabeli zarządzania licencją oprogramowania Woodwork for Inventorokres ważności licencji powinien automatycznie uzyskać status „Permanent”lub „Home”.
Automatyczna aktywacja samodzielnej licencji oprogramowania Woodwork for Inventorzostała skutecznie ukończona.
UWAGA. Jeśli nie udało się w sposób automatyczny zaktywować samodzielnej licencji oprogramowania, instalację tej licencji w komputerze należy przeprowadzić w sposób ręczny.
Nacisnąć odsyłacz pobrania licencji zawarty w nadesłanej wiadomości e-mail o wygenerowaniu pliku samodzielnej licencji.
W wyświetlonym oknie ręcznego pobrania pliku samodzielnej licencji należy nacisnąć „Download license file”.
Pobrany plik samodzielnej licencji należy zapisać w swoim komputerze.
Należy uruchomić program Autodesk Inventor i w wyświetlonym oknie zarzadzania licencją oprogramowania Woodwork for Inventor nacisnąć „I already have a license on my komputer”.
UWAGA. Tabelę zarządzania licencją można wywołać również poprzez naciśnięcie przycisku „Help”->”About” na pasku zadań „Woodwork Design”.
 
W wyświetlonym oknie wyszukiwania plików należy podać lokalizację pliku samodzielnej licencji na komputerze i nacisnąć „Open”.
Na nowo uruchomić program Autodesk Inventor.
W wyświetlonym oknie zarządzania licencją oprogramowania Woodwork for Inventorokres ważności licencji powinien automatycznie uzyskać status „Permanent”lub „Home”.
Ręczna aktywacja samodzielnej licencji oprogramowania Woodwork for Inventorzostała skutecznie ukończona.
Otwórz Autodesk Inventor i wybierz „I want to release license on current computer“ w oknie z informacjami o licencji.
Okno zarządzania licencją można wywołać z menu wstążki „Help”->“About” na zakłądce „Woodwork Design”.
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij “Yes” w odpowiedzi na pytanie o dezaktywację licencji.
W kolejnym oknie dialogowym kliknij “OK” w celu potwierdzenia.
Zostaniesz poinformowany o zwolnieniu licencji emailem wysłanym na adres podany podczas aktywacji.
W oknie z informacjami o licencji status klucza licencji powinien zmienić się automatcznie na “Not activated”.
Teraz możesz użyć swojego numeru seryjnego do aktywacji Woodwork for Inventor na innym komputerze.