Subskrybcja / Uaktualnienie

ZNACZENIE SUBSKRYPCJI I OFEROWANE PRZEZ NIĄ KORZYŚCI DLA POSIADACZA

 1. Subskrypcja uprawnia jej posiadacza do uzyskania nowej wersji oprogramowania za darmo.
 2. Producent oprogramowania jest zobowiązany do wydania nowej wersji oprogramowania co roku.
 3. Subskrypcja jest przywiązana do konkretnej licencji oprogramowania posiadanej przez użytkownika.
 4. W zależności od wyboru użytkownika okres subskrypcji może wynosić 1 rok, 2 lata lub 3 lata.
 5. Subskrypcje o różnych okresach uprawniają ich posiadaczy do uzyskania tylu nowych wersji oprogramowania z rzędu, ile trwa sama subskrypcja.
 6. Ważność subskrypcji rozpoczyna się w dniu potwierdzenia przez producenta oprogramowania zamówienia subskrypcji.
 7. W przypadku, gdy w okresie trwania subskrypcji producent oprogramowania nie wydał nowej wersji oprogramowania (force majeure), zaś okres trwania subskrypcji upłynął, taka licencja oprogramowania zachowuje prawo do uzyskania nowej wersji oprogramowania w przyszłości.

KUPNO SUBSKRYPCJI I PRZEDŁUŻENIE OKRESU TRWANIA

 1. Subskrypcja może być kupowana wraz z licencją oprogramowania lub osobno dla licencji oprogramowania już posiadanej przez użytkownika, który dotychczas nie posiadał subskrypcji.
 2. Ważna subskrypcja licencji oprogramowania może zostać przedłużona, jeśli do końca okresu trwania pozostało mniej niż 90 dni.
 3. Początek przedłużonego okresu trwania jeszcze ważnej subskrypcji pokrywa się z końcem jeszcze ważnej subskrypcji.
 4. Cena przedłużenia jeszcze ważnej subskrypcji jest zgodna z ceną samej subskrypcji.
 5. Już nieważna subskrypcja licencji oprogramowania również może zostać przedłużona.
 6. Początek przedłużonego okresu trwania już nieważnej subskrypcji pokrywa się z końcem już nieważnej subskrypcji.
 7. Zakup przedłużenia już nieważnej subskrypcji jest możliwy przez cały rok, od upływu okresu trwania już nieważnej subskrypcji i do momentu wydania przez producenta oprogramowania nowej wersji oprogramowania.
 8. Cena przedłużenia już nieważnej subskrypcji jest zgodna z byłą ceną samej nieważnej subskrypcji.
 9. W przypadku, gdy przedłużenie już nieważnej subskrypcji następuje po upływie 30 dni od upływu okresu trwania, cena przedłużenia już nieważnej subskrypcji jest większa od byłej ceny samej nieważnej subskrypcji.AKTUALIZACJA

OPROGRAMOWANIA W RAZIE NIEPOSIADANIA SUBSKRYPCJI

 1. Nową wersję oprogramowania otrzymują jedynie ci użytkownicy, których licencja programu do projektowania posiadała ważną subskrypcję w momencie wydania nowej wersji (oprócz punktu 7 części ZNACZENIE SUBSKRYPCJI I KORZYŚCI OFEROWANE PRZEZ NIĄ DLA POSIADACZA).
 2. Użytkownik, którego licencja starego programu do projektowania nie posiadała ważnej subskrypcji w momencie wydania nowej wersji programu, również może otrzymać nową wersję programu do projektowania poprzez zaktualizowanie starej wersji programu (ang. Upgrade).
 3. Aktualizacja starej wersji oprogramowania może być kupowana wraz z subskrypcją lub osobno.
 4. Cena aktualizacji starej wersji oprogramowania jest niższa od ceny nowej wersji oprogramowania, jednak wyższa od ceny subskrypcji.