TWORZENIE ELEMENTÓW PŁYTOWYCH NA BAZIE KONSTRUKCJI SZKIELETU

Przekrój, element, zespół, itd.

Funkcjonalność programu Woodwork for Inventor w znaczny sposób upraszcza i przyspiesza pracę konstruktora, polegającą na tworzeniu modelu szkieletowego (koncepcji bryły) mebla (ang. Skeleton). Zestaw funkcji modelowania szkieletowego (ang. DressUp) zawiera polecenia, które umożliwiają wygodne i szybkie tworzenie elementów (płyt) w odniesieniu do gabarytu i kształtu mebla. Wystarczy wskazać powierzchnię posiadanego kształtu bazowego, określić grubość płyty oraz jej położenie względem powierzchni, a element (bryła) zostanie utworzony automatycznie. W ten sposób łatwo można tworzyć półki, podając ich grubość oraz odległość, o jaką należy przesunąć półkę w stosunku do gabarytu.

W celu utworzenia elementów można również zastosować przekrój (ang. Section) płaszczyzną użytkownika i dzieląc kształt główny. Podziały zamieniane są na elementy automatycznie. Wszystkie bryły elementów podlegają docinaniu (ang. Trimed) zgodnie z zamierzeniem konstruktora. Wszystko, co zostało wymodelowane w taki sposób, automatycznie zachowuje powiązania parametryczne oraz może być szybko i wygodnie modyfikowane na dowolnym etapie projektowania. W przyszłości ten koncepcyjny model łatwo można zamienić w standardowy element programu Autodesk Inventor i kontynuować pracę już na poziomie zespołu.

Kontakt
woodwork logo
We use cookies on this site. By clicking on the "I accept" button, or continue browsing you will confirm you acceptance. You can cancel your acceptance at any time by changing your browser settings and deleting saved cookies. Click here to learn more about our cookie policy.