STOSOWANIE PROTOTYPÓW I KOPIOWANIE ZESPOŁÓW

Zmiana nazwy plików, połączenie między komponentami, kodowanie hierarchiczne itd.

Woodwork for Inventor umożliwia wykonanie niezależnej kopii dowolnego aktualnego modelu wyrobu, dlatego konstruktor może bardzo szybko zaprojektować podobny wyrób o tej samej koncepcji, lecz w odmiennych konfiguracjach i wymiarach.

Procedura kopiowania umożliwia zmianę nazw plików i utrzymanie kontaktu między komponentami odpowiednio do ich rozmieszczenia w zespole. W takim przypadku konstruktor powinien jedynie zmienić niektóre parametry modelu i stworzyć nową specyfikację. Wszystkie powiązane rysunki modeli są również kopiowane i odzwierciedlają zmiany.

W trakcie kopiowania istnieje możliwość łatwego przenoszenia właściwości wszystkich komponentów zespołu (iProperties) z jednego pliku do drugiego. Na początkowym etapie pracy właściwość ta nie wymaga od konstruktora dbania o kod tworzonego komponentu. Wystarczy nadać funkcyjne nazwy: bok, dno, wierzch. Później wartości te mogą zostać przeniesione do pola nazwy, zaś dla pola kodu i nazwy pliku za pomocą jednej operacji może zostać nadana wartość hierarchicznego kodu. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia nawigację w specyfikacjach, a tym samym i w całej wydawanej dokumentacji.

Kodowanie hierarchiczne to kolejna właściwość odróżniająca kopiowanie Woodwork for Inventor od analogicznych funkcji Autodesk Inventor. Funkcja ta umożliwia zmianę kodów komponentów wyrobu w taki sposób, aby na podstawie kodu części można było z łatwością zidentyfikować, do jakiego wyboru należy dana część i na którym poziomie zespołu się znajduje.

Instrukcja kopiowania prototypów i zespołów wyrobów.

Kontakt
woodwork logo
We use cookies on this site. By clicking on the "I accept" button, or continue browsing you will confirm you acceptance. You can cancel your acceptance at any time by changing your browser settings and deleting saved cookies. Click here to learn more about our cookie policy.