OBLICZANIE WYMIARÓW ELEMENTÓW WYROBU

Kierunek tekstury, zakładki, oklejanie, zanurzone pokrycie itd.

Woodwork for Inventor rozszerza możliwości projektowe Autodesk Inventor o dodatkową funkcję niezbędną przy projektowaniu mebli. Dzięki modułowi przydzielania materiałów Woodwork for Inventor konstruktor może w wygodny sposób przydzielić części Autodesk Inventor podstawowy materiał, z którego zostanie ona wykonana i zdefiniować okleinę dla odpowiednich powierzchni części, jakiej wymaga dana konstrukcja mebla. Taki sposób pracy umożliwia pełne uporządkowanie części wyrobu, nie obciążając przy tym procesu projektowania zbędną pracą.

W zależności od sytuacji projektowej, konstruktor może w uproszczony sposób modelować części wyrobu lub półprodukty. Woodwork for Inventor umożliwia proste wskazanie, czy powierzchnia powinna być obliczana na podstawie modelu nominalnego, czy zanurzona wewnątrz półproduktu (brutto, netto, nominał).

Za pomocą specjalnego narzędzia Woodwork for Inventor można zarządzać kierunkiem struktury materiału, a za pomocą kolejnego można przydzielić elementowi naddatek materiału.

Wszystkie wymienione czynności mają wpływ na wymiary półproduktu i części. W zależności od wymienionych czynników wymiary te mogą znacznie się od siebie różnić. Woodwork for Inventor uwzględnia również to, obliczając w sposób zautomatyzowany te wymiary oraz podając je na wygenerowanych specyfikacjach. Wszystkie zabiegi w czasie pracy są odwzorowywane, co ułatwia ich kontrolę i pomaga uniknąć ewentualnych błędów.

Instrukcja zarządzania wymiarami elementów gotowych I półproduktów.

Kontakt
woodwork logo
We use cookies on this site. By clicking on the "I accept" button, or continue browsing you will confirm you acceptance. You can cancel your acceptance at any time by changing your browser settings and deleting saved cookies. Click here to learn more about our cookie policy.