AUTOMATYCZNA GENERACJA DOKUMENTACJI

Rysunki, wzory, rozmieszczenie, rzuty, skala itd.

Pojedyncze narzędzie Woodwork for Inventor umożliwia automatyczne wygenerowanie zestawów rysunków wyrobu (ang. Drawing bundle). Użytkownik może otworzyć dowolny zaprojektowany wyrób i wygenerować wybrany zestaw rysunków do niego. Mogą to być rysunki do produkcji lub dokument z etykietami do wydruku itd. W przypadku wyrobów meblowych rysunki te mogą zawierać istotne informacje niezbędne w procesie produkcji, np. gabaryty wyrobu, oznaczenie krawędzi części do oklejania, kierunki struktury, wygenerowane tabele współrzędnych otworów i inne. Dodatkowo możliwe jest wyprowadzenie układu otworów, automatyczne oznaczenie środków otworów. Wszystkie opisy identyfikujące materiał mogą być nadawane z uwzględnieniem zmian materiału, które zostały ustawione podczas generacji specyfikacji wyrobu (zestawienia komponentów).

Woodwork for Inventor umożliwia elastyczną konfigurację zawartości i postaci generowanego zestawu rysunków. Użytkownik w trakcie konfiguracji szablonów za pomocą Woodwork for Inventormoże ustawić różne aspekty dokumentacji generowanej w sposób automatyczny. Możliwe jest ustawienie dla komponentu ilości rzutów, skali i sposobu przedstawienia, określenia na kartce strefy generowania rzutów komponentu, ustalenia składu komponentu, określenia kierunku tekstury, oznaczenie oklejania lub innej warstwy, ustawienia parametrów tabel otworów.

Funkcjonalność ta poprawia jednolitość wydawanej dokumentacji oraz znacznie wspomaga pracę konstruktora.

Instrukcja dotycząca pracy z rysunkami

Kontakt
woodwork logo
We use cookies on this site. By clicking on the "I accept" button, or continue browsing you will confirm you acceptance. You can cancel your acceptance at any time by changing your browser settings and deleting saved cookies. Click here to learn more about our cookie policy.