Licencijų tipai

PROGRAMINĖS ĮRANGOS BANDOMOJI VERSIJA (ANGL. TRIAL)

 1. Bandomąją versiją vartotojas gali parsisiųsti internetu.
 2. Bandomoji versija yra nemokama ir jos vartotojui suteikia galimybę naudotis programinės įrangos pilnu funkcionalumu (išskyrus medžiagų duomenų bazės redagavimą) 45 dienas.
 3. Pasibaigus 45 dienų bandomosios versijos galiojimo terminui vartotojas ir toliau gali ją naudoti, tačiau apribojamas tam tikras jos funkcionalumas:
 • išjungiamas sujungimo kiaurymių ir iškyšų automatinis sudarymas,
 • išjungiamas  prototipų naudojimas ir junginių kopijavimas,
 • išjungiamas medžiagų pakeitimas,
 • išjungiamos medžiagų ir junginio specifikacijos,
 • Išjungiamas brėžinių paruošimas,
 • išjungiamas CNC paruošimas.

Pastaba. Bandomoji versija turi savo išplėstinę modifikaciją su ilgesniu nei 45 dienų galiojimu. Dėl pastarosios versijos gavimo būtina tartis atskirai su programinės įrangos pardavėju.

PROGRAMNINĖS ĮRANGOS SAVARANKIŠKOJI LICENCIJA (ANGL. STAND ALONE)

 1. Savarankiškoji licencija yra mokama ir jos vartotojui suteikia galimybę naudotis pilnu programinės įrangos funkcionalumu neribotą laiką.
 2. Savarankiškoji licencija yra susieta su konkrečiu vartotojo kompiuteriu ir negali būti naudojama daugiau nei viename kompiuteryje tuo pačiu metu.
 3. Savarankiškoji licencija turi perkėlimo į kitą kompiuterį galimybę.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAMŲ LICENCIJA (ANGL. HOME)Namų licencija yra nemokama.

 1. Namų licenciją gauna tik tas savarankiškosios licencijos vartotojas, kuris turi nusipirkęs metinę prenumeratą.
 2. Vienai savarankiškajai licencijai, turinčiai metinę prenumeratą, priskiriama viena namų licencija.
 3. Namų licencija galioja iki savarankiškosios licencijos metinės prenumeratos galiojimo pabaigos.
 4. Jei savarankiškosios licencijos  metinė prenumerata pratęsiama, tuomet jai priskirtos namų licencijos galiojimas automatiškai pratęsiamas iki minėtos metinės prenumeratos naujos galiojimo pabaigos.
 5. Namų licencija yra susieta su konkrečiu vartotojo kompiuteriu ir negali būti naudojama daugiau nei viename kompiuteryje tuo pačiu metu.
 6. Namų licencija turi perkėlimo į kitą kompiuterį galimybę.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS MOKOMOJI LICENCIJA (ANGL. EDUCATION)

 1. Mokomąją licenciją gali įsigyti tik mokymo įstaigos.
 2. Mokomoji licencija leidžia naudotis pilnu programinės įrangos funkcionalumu neribotą laiką.
 3. Mokymo įstaigoms, įsigyjančioms mokomąją licenciją, taikoma didelė nuolaida.