Prenumerata / Atnaujinimas

PRENUMERATOS ESMĖ IR NAUDA JOS TURĖTOJUI

 1. Prenumerata jos turėtojui suteikia teisę gauti naują programinės įrangos versiją nemokamai.
 2. Programinės įrangos gamintojas yra įsipareigojęs kiekvienais metais išleisti naują programinės įrangos versiją.
 3. Prenumerata yra susieta su konkrečia vartotojo turima programinės įrangos licencija.
 4. Priklausomai nuo vartotojo pasirinkimo prenumerata gali būti 1 metų, 2 metų arba 3 metų trukmės.
 5. Skirtingos trukmės prenumeratos jos turėtojams suteikia teisę gauti tiek iš eilės išleidžiamų naujų programinės įrangos versijų, kiek metų galioja pati prenumerata.
 6. Prenumerata pradeda galioti tą pačia dieną, kai prenumeratos pirkimo užsakymą patvirtina programinės įrangos gamintojas.
 7. Jei prenumeratos galiojimo metu programinės įrangos gamintojas neišleido naujos programinės įrangos versijos (force majeure), ir prenumerata nustojo galioti, tai tokia programinės įrangos licencija vis tiek išlaiko teisę gauti naują programinės įrangos versiją ateityje.

PRENUMERATOS PIRKIMAS IR JOS GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 1. Prenumerata gali būti perkama kartu su programinės įrangos licencija, arba atskirai, jau vartotojo turimai, programinės įrangos licencijai, kuri iki šiol neturėjo prenumeratos.
 2. Galiojanti programinės įrangos licencijos prenumerata gali būti pratęsta, jei iki jos galiojimo pabaigos liko mažiau nei 90 dienų.
 3. Prenumeratos atnaujinimas sutampa su prenumeratos galiojimo pabaiga.
 4. Galiojančios prenumeratos pratęsimo kaina yra tokia pati, kaip ir pačios prenumeratos kaina.
 5. Nebegaliojanti programinės įrangos licencijos prenumerata tai pat gali būti pratęsta.
 6. Nebegaliojančios prenumeratos atnaujinimas sutampa su prenumeratos galiojimo pabaiga.
 7. Nebegaliojančios prenumeratos atnaujinimas galimas visus metus, po prenumeratos galiojimo pabaigos iki tol, kol programinės įrangos gamintojas išleidžia naują programinės įrangos versiją.
 8. Nebegaliojančios prenumeratos atnaujinimo kaina yra tokia pati, kaip ir įprasta prenumeratos kaina.
 9. Jei prenumerata nėra pratęsiama per 30 dienų nuo jos galiojimo pabaigos, tokiu atveju taikomas papildomas atnaujinimo mokestis, kuris pridedamas prie įprastos prenumeratos kainos.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS NETURINT PRENUMERATO

 1. Naują programinės įrangos versiją gauna tik tie vartotojai, kurių turima licencija, naujos versijos išleidimo momentu, turi galiojančią prenumeratą (išskyrus temos PRENUMERATOS ESMĖ IR NAUDA JOS TURĖTOJUI 7-ąjį punktą).
 2. Vartotojas, kurio programinės įrangos prenumerata naujosios versijos išleidimo momentu buvo pasibaigusi, taip pat gali gauti naująją programinės įrangos versiją, įsigydamas senosios programinės įrangos atnaujinimą (ang. Upgrade).
 3. Programinės įrangos senosios versijos atnaujinimas gali būti perkamas kartu su prenumerata arba be jos.
 4. Programinės įrangos senosios versijos atnaujinimo kaina yra mažesnė nei naujosios versijos kaina, bet didesnė nei prenumeratos kaina.