Naudojimo instrukcija

Skeleto aprengimas plokštėmis

Šiam tikslui yra naudojami standartinės Autodesk Inventor programos 3D modelių kūrimo funkcijos. Susikurkite apibendrintą baldo formą, kuri gali būti panaudota kaip pagrindas kūnams. Pastarieji gali būti konvertuojami į detales. Reikalingos formos detalės suformavimui kūnai gali būti klonuojami arba apkarpomi. Visos surinkimo dėteles yra parametriškai susijusios su viena skeleto detale.
Įrankių meniu juostoje (3D Model) aktyvuokite primityvų (Primitives) punktą. Tai padaroma paspaudus dešinį pelės klavišą ir atsiradusiame dialogo lange pasirinkus „Show Panels“ – > „Primitives“.
Pasirinkite 2D eskizo projektavimo (Start 2D Sketch) funkciją tam, kad galėtumėt sukurti būsimą modelio eskizą XY plokštumose. Taip pat nustatykite visus reikalingus matmenis
Naudojant išstūmimo (Extrude) funkciją susikurkite būsimos spintelės tūrį.
Naudodamiesi stačiakampio (Rectangle) funkciją sukurkite naujo kūno formą. Taip pat nustatykite papildomas formos opcijas.

 

 

 

Skeleto aprengimo plokštėmis funkcija leidžia padengti kūną busimomis plokštėmis, pasirinkti kryptį ( į vidų, į išorę arba į abi puses. ) bei nurodyti plokščių storius.
Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite „Skeleton Dress Up“ punktą. Tuomet skeleto kūne pažymėkite jo paviršius, kurie turi būti uždengti plokštėmis ir spauskite „Dress Up“. Atsiradusiame skeleto plokštėmis aprengimo valdymo lange galima pakeisti pastorinimo kryptį (į vidų, į išorę arba į abi puses) bei nustatyti pačio pastorinimo dydį. Paviršių pavadinimai bus priskirti automatiškai pagal egzistuojantį skeleto kūno pavadinimą.
Skeleto kūne pažymėjus paviršius, kuriuos norite aprengti plokštėmis, skeleto aprengimo valdymo skydelyje spauskite „OK“.
Patogesniam darbui rekomenduojame išjungti nenaudojamų kūnų ir skeletų matomumą.

 

Paspauskite mygtuką „Trim“ ir nurodykite visas plokštes, kurios bus kertamos pagal ribojančią plokštę ar paviršių. Mūsų atveju reikia pasirinkti visas plokštes, išskyrus priekinę plokštę, nes ji bus kertančioji.
Tuomet plokštės iškirpimo komandos valdymo skydelyje paspauskite „Select Baunding Component“ ir pažymėkite kertančiąją plokštę. Mūsų atveju tai yra priekinė plokštė.
Tuomet skeleto apkirpimo komandos valdymo skydelyje spauskite pliuso „+“ simbolį. Tuomet valdymo skydelį išjunkite.
Tolimesniam darbui kairiajame meniu valdymo lange išjunkite kertančiosios plokštės matomumą.
Norėdami susipažinti su kitomis plokštės apkirpimo variacijomis, žiūrėkite visą video.

 

Naujos lentynos sukūrimui panaudosi klonavimo funkciją. Paspauskite mygtuką „Clone“ ir nurodykite plokštę, kurios klonavimą norite padaryti. Mūsų atveju reikia pasirinkti viršutinę plokštę.
Dabar naudodami lygiagretaus perslinkimo (Offset) funkciją nurodykite 350 mm atstumą, kurio naujoji lentyna (klonas) bus nutolęs nuo viršutinės (klonuojamos) lentynos. Naujos lentynos sukūrimui panaudosi klonavimo funkciją.
Tai atlikus klonavimo valdymo skydelyje spauskite „OK“ mygtuką.
Norėdami susipažinti su kitomis plokštės klonavimo variacijomis, žiūrėkite visą video.

 

Įrankių meniu juostoje pasirinkite 3d modeliavimo (3D Model). Tuomet paspauskite mygtuką „Direct“ ir naudodami šią komandą pastumkite lentynos šoną 10 mm. Pakartokite šį veiksmą visiems reikalingiems paviršiams.