Naudojimo instrukcija

Junginių (prototipų) kopijavimas

Atidarykite junginį, kurį norite nukopijuoti.
Viršutinėje meniu juostoje pasirinkite junginių kopijavimo (Assembly Copier) komandą.
Palaukite kol Woodwork for Inventorapskaitys visus reikiamus duomenis. Tuomet spauskite „Browse“ ir nurodykite kopijos saugojimui skirtą aplanką. 
Aprašytų failų vardų išsaugojimui nukopijuokite juos į Description (iProperty)stulpelį. Dešiniu paspaudimu pažymėkite New File Name stulpelį ir pasirinkite „Copy values to“ -> „Description“.

 

Atidarykite hierarchinės struktūros skaitliuko (Three Counter) valdymo skirtuką. Naudojant hierarchinės struktūros skaitliuką galima sukurti hierarchines reikšmes pasirinktuose stulpeliuose. Tai atliekama apjungiant (1) pagrindinį vardą (Root name)su automatiškai padidėjančia skaitliuko (Counter) verte. Skaitliuko formato (Counter format) langelyje (2) įveskite pirminę skaitliuko vertę. Tarp skaitliuko vertės ir pagrindinio vardo papildomai galite įterpti (3) skirtuką (Delimiter). Sukūrę naujus failų vardus spauskite „Apply“. Naujieji failų vardai atsiras (New File Name) stulpelyje.
Dabar Jūs galite nukopijuoti naujus failų vardus į detalių (Part Number) laukus. Dešiniu paspaudimu pažymėkite (New File Name)stulpelį ir pasirinkite „Copy values to“ -> „Part Number“.
Spauskite ataskaitos sukūrimo mygtuką. 
Įsitikinkite, ar ataskaitos (Report) valdymo lange nėra raudonai pažymėto teksto. Jei toks tekstas yra, tuomet spauskite ant jo ir visos probleminės detalės bus pažymėtos modelio hierarchinėje struktūroje. Jei ataskaitos (Report) valdymo lange raudonai pažymėto teksto nėra, tuomet spauskite „Execute copy“.
Spauskite „Open copy in Inventor“.
Dabar Jūs galite modifikuoti naują junginį. Originalus failas nebus keičiamas.