Naudojimo instrukcija

Darbas su medžiagomis/dangomis

Atidarykite junginį arba detalę, kuriai norite priskirti medžiagą.
Woodwork Design meniu juostoje naudokite priskyrimo (Assign) komandą.
Medžiagų priskyrimo (Material Assignment)dialogo lango iškrentančiajame meniu pasirinkite medžiagos tipą (Material type) bei pačią medžiagą (Material list), kurią norite priskirti. Tuomet grafiniame lange arba šoninėje naršyklėje nurodykite modelio detales, kurioms norite priskirti medžiagą, ir spauskite „Apply“.
Pasirinkite bet kokios plokštės (Board) tipo užpildo medžiagą, nurodykite detales, kurioms norite priskirti tą medžiagą, ir spauskite „Apply“.
Iškretančio meniu pagalba pasirinkite laminuotos plokštės tipą ir pačią užpildo medžiagą. Nurodykite iš šios medžiagos pagamintas detales ir spauskite „Apply“.
Priskirkite strypo (Rod) tipo medžiagą.
Kai kurios medžiagos (pvz. laminuota plokštė) jau turi jas dengiantį galutinį sluoksnį. Bet kokiu atveju, drožlių plokštę vis tiek reikia atskirai padengti lukštu. Naudokite lukšto (Veneer) tipo dangos medžiagą tam, kad galėtumėt modelio paviršiams priskirti lukštą arba kompensacinę plėvelę.
Jūs taip pat galite naudoti lukšto tipo dangos medžiagą briaunų kantų padengimui.
Tuo pačiu būdu briaunoms priskirkite kantus. Jūs taip pat galite nustatyti briaunų kantų storį ir padėtį.
PASTABA. Liestine sujungtos briaunos nurodomos automatiškai.
Tą pačią medžiagos dangą turintys briaunų kantai gali turėti skirtingą storį ir padėtį.
Jūs galite užpildo medžiagos ir dangos medžiagos tekstūros kryptį sukinėti atskirai.
Woodwork Design meniu juostoje naudokite tekstūros (Grain) valdymo komandą.
Nurodykite tekstūros kryptį užpildo medžiagai (Fill Grain) arba dangos medžiagai (Cover Grain).
Parinkite detalę, kuriai norite priskirti tekstūros kryptį.
Pasirinkite tekstūros priskyrimo būdą – lygiagrečiai briaunai (Align to Edge) arba pasukimas kampu (Rotate by Angle).
Jei pasirinkote lygiagretų briaunai priskyrimo būdą, tai nurodykite briauną, pagal kurią bus nustatoma tekstūros kryptis. Jei pasirinkote pasukimo kampu būdą, tai tiesiog nurodykite pasukimo kampą.
PASTABA. Tekstūros krypties pakeitimas tiesiogiai įtakoja ruošinio dydį.
Užlaidų valdymas yra reikalingas atliekant tokias operacijas kaip kontūrinis frezavimas, lukšto klijavimas ir pan. Šis valdymas atliekamas per Woodwork Design meniu punktą Workpiece Oversize.
Pagal nutylėjimą sistema automatiškai užpildo medžiagai priskiria užlaidas. Jums reikia pažymėti detalę, kuriai norite priskirti užlaidas.

Dabar įveskite užlaidos dydį ir spauskite „Apply“ tam, kad užlaidos būtų priskirtos visoms modelio briaunoms arba pažymėkite tik tas briaunas, kurioms turi būti priskirta užlaida. Žalias kontūras rodo pačio ruošinio dydį, o geltona spalva – papildomas užlaidas.

Dangos medžiagos dydžiui nusakyti taip pat galite naudoti užlaidų valdymą. Paspauskite „Cover Material Oversize“.

Pažymėkite dangos medžiagą, kuriai norite priskirti užlaidas, ir nurodykite užlaidos dydį visoms arba tik pasirinktoms briaunoms.

Pasirinktos medžiagos pagrindu atlikite pažymėtoms detalėms priskirtų medžiagų vientisą pakeitimą. Atidarykite medžiagų priskyrimo (Material Assignment) langą ir su žymeklio pagalba nurodykite tą modelio paviršių, kurį norite padaryti einamuoju. Tuomet paspauskite piltuvėlį ir visos detalės su anksčiau nurodyta einamąja medžiaga bus modelyje automatiškai pažymėtos (einamosios medžiagos aprašymas pateiktas lango viršuje). Dabar pasirinkite naują medžiagą, kuri turi būti priskirta pažymėtoms modelio detalėms, ir spauskite „Apply“.