Naudojimo instrukcija

Darbas su furnitūra

Woodwork for Inventor itin pagreitina sujungimo elementų išdėliojimą. Jūs galite išdėstyti sujungimo elementų vienetus naudodami modelio geometriją ir papildomas atramines darbo plokštumas.
Naudokite plokštumų (Plane) sukūrimo įrankį.
Nurodydami poslinkį nuo pasirinktos plokštumos ar briaunos susikurkite sujungimo elementų išdėstymui reikalingos pagrindinės ašies padėties nustatymui būtinas darbo plokštumas.
Jums gali prireikti susikurti papildomas darbo plokštumas tam, kad būtų nustatyta likusių sujungimo elementų išdėstymui reikalingos pagrindinės ašies padėtis.
Reikalingų sujungimo elementų išdėstymui naudokite priskyrimo (Attach) dialogo lange esančią patalpinimo (Place) komandą. Jūs taip pat galite naudoti furnitūros komponentų biblioteką, pateikiamą kartu su Woodwork for Inventor įskiepiu.
Nurodykite prašomą geometriją. Mūsų atveju pažymėjus visas jungiamąsias plokštumas (Nestled Board Plane), priskyrimo (Attach) dialogo lange spauskite „Axis“ ir pažymėkite vertikaliąją darbo plokštumą. Tuomet spauskite „Second Axis“ ir pažymėkite horizontaliąją darbo plokštumą.
Spauskite „Attach“ mygtuką ir visi furnitūros elementai darbo plokštumų susikirtimo vietose sudėlioti!
Tuomet Jums gali prireikti atlikti įterptų furnitūros komponentų konfigūracijų pakeitimus.
Įterpkite visus reikalingus furnitūros komponentus.
Laikinam Woodwork for Inventor detalių išjungimui naudokite jų matomumo (Components Visibility) valdymo langą. Darbas su išjungtomis detalėmis negalimas.
Dabar Jūs galite modelyje matyti visus furnitūros komponentus ir reikalui esant keisti juos.
Kartais gali prireikti pakeisti jau įterptų sujungimo elementų ar kitų komponentų konfigūracijas. Pavyzdžiui įterptą sujungimo elementą (minifix) ir šalia įterptą medinį kaištį reikia vienas kito atžvilgiu sukeisti vietomis. Woodwork for Inventor itin pagreitina šitą procesą, nes leidžia nusakyti sujungimo elementų reikiamą poziciją vienu paspaudimu pasirenkant juos.
Furnitūros komponentų konfigūracijos pakeitimui atlikti dešiniu paspaudimu iškvieskite meniu langą ir spauskite „Change Component“. Pakeistas furnitūros komponentas bus naudojamas kaip šablonas kitų furnitūros komponentų konfigūracijų pakeitimui.
Paleiskite sutapatinimo (iMatch) komandą. Nurodykite šabloninį furnitūros komponentą ir pažymėkite komponentus, kurių konfigūraciją norite pakeisti į šabloninę.
Modelio detalių matomumo atstatymui naudokite tą patį matomumo (Components Visibility) valdymo langą.
Woodwork for Inventor furnitūros komponentas su savimi atsineša montavimo kiaurymių geometriją ir jų įterpimui baldo modelyje reikalingus konstruktyvinius ryšius.
Visų Woodwork for Inventor detalių ir standartinių detalių matomumo įjungimui/išjungimui naudokite matomumo (Components Visibility) valdymo langą. Nematomos (išjungtos) detalės, vykdant kiaurymių gręžimo operaciją, nedalyvauja.
Paleiskite sujungimų sudarymo (Sculpt)komandą.
Norėdami išgręžti skyles spauskite „Sculpt“. Norėdami modelyje panaikinti skyles spauskite „Clear“.
Dabar visos reikalingos skylės modelio plokštumose yra išgręžtos.
Nematomos plokštės ir nematomi sujungimo elementai iškirtimo vykdyme nedalyvavo. Dalys, kurioms nepriskirta medžiaga, sujungimų iškirtimo vykdyme taip pat nedalyvavo.