Naudojimo instrukcija

Darbas su CNC

Atidarykite suprojektuotą modelį, kurio detalėms būtinai yra priskirtos Woodwork for Inventor įskiepio medžiagos.
Tuomet Woodwork Design įrankių meniu juostoje paspauskite mygtuką „Status for First“.
Paspaudus šį mygtuką visas surinkimas (modelis) bus išanalizuotas ir tuo pačiu yra atvaizduojamas kiekvienos detalės CAM statusas.
CAM statuso  atvaizdavimui yra naudojamas kvadrato  simbolis:
 – reiškia, kad detalė niekada nebuvo atidaryta CAM aplinkoje ir jai nebuvo sukurta CAM technologinė operacija.
 –  reiškia, kad detalė turi CAM technologinę operaciją.
 – reiškia, kad detalė buvo atidaryta CAM aplinkoje bet vartotojas uždarė ją nesukūręs jai  technologinės operacijos.

 

Paspaudus bet kurią projekto detalę automatiškai atidaro CAM aplinka. Tuomet paspauskite mygtuką „Machines“.
Atsidaro CNC staklių nustatymų valdymo langas, kurio įrankių (Tool Pool) skirtuke galima redaguoti įrankių sąrašą ir jo turinį. šiame skirtuke įvedami visi reikalingus įrankiai bei jų parametrai. Dažniausiai suderinimą turite atlikti vieną kartą arba tuo atveju, jei įvyksta CNC staklių konfigūracijos pakeitimai.
CNC špindelių nustatymų lange galima nustatyti jo kodą, sukimosi greitį, pasukimo ir pakreipimo kampą ir taip toliau. Vėliau į špindėlį galima pridėti įrankius. Taip pat galima nustatyti galimą špindelių pasukimo kampą horizontalioje ir vertikalioje plokštumose. Tokiu būdu yra apibrėžiamos galimos špindelių orientacijos.

Tame pačiame CNC staklių nustatymų valdymo lange yra CNC staklių (CNC Machines) skirtukas, kuriame galima sukurti naujas CNC stakles arba sukonfigūruoti jau egzistuojančias. CNC staklėms galima nurodyti jungtis (Post-processors), sukonfigūruoti špindelių judėjimo ir pasukimo galimybes bei priskirti jiems įrankius.

Įėjus į Woodwork CAM aplinką paspauskite mygtuką „Job“. Tuomet atsidariusiame dialogo lange galima pasirinkti CNC stakles, kurios buvo anksčiau buvo sukonfigūruoti. Šios staklės gali būti pasirinktos kaip numatytosios pagal nutylėjimą.
Pasirinkę CNC stakles spauskite mygtuką „Create Job“
Paspaudus „Clamping“ mygtuką yra pasirenkamas detalės užspaudimo kampas CNC staklėse. Iš išskleidžiamojo sąrašo galima pasirinkti apdirbamo objekto būseną, pvz., ruošinys su visomis kantuotėmis (Edge banding), ruošinys su dangomis arba be jokių dangų ir t.t. Lygiai taip pat galima pasirinkti ir detalės būseną, pvz., su visomis kantuotėmis (Edge banding), su dangomis arba be dangų ir t.t.
Paleiskite gręžimo „Drill“ komandą ir iš iškrentančio sąrašo pasirinkite špindėlį. Arba galite naudoti visus špindelius pasirinkus opciją „Use all spindles from list“. Naudojamų špindelių ir atitinkamai juose esančių instrumentų pasirinkimas lemia kokio diametro ir tipo kiaurymės potencialiai gali būti apdorotos. Toliau iš potencialiai galimų apdoroti kiaurymių galima pasirinkti tas, kurios bus gręžiamos. Be to, galima pasirinkti visas iš karto.
Sukonfigūravus reikiamas apdirbimo operacijas, Woodwork CAM įrankių juostoje spauskite mygtuką “Finish“.
Woodwork Design įrankių juostoje arba Woodwork CAM įrankių juostoje paspauskite mygtuką „Auto“.
Atidariusiame automatinio CNC technologijų generatoriaus dialogo lange pasirinkite maršrutizatorių (Router) ir spauskite mygtuką „OK“
Tokiu būdu automatinės CAM technologijos yra automatiškai sukuriamos visoms detalėms. O ar visoms detalėms yra teisingai sukurtos CAM technologijos galima pasitikrinti atlikus veiksmus, kurie aprašyti 1-ajame punkte.
Woodwork Design įrankių juostoje arbaWoodwork CAM įrankių juostoje paspauskite mygtuką „Output“.
Atidariusiame CNC programos failo sukūrimo dialogo lange spauskite mygtuką „Generate“.
Po failų sukūrimo galima atidaryti jų direktoriją. Šiuo atveju rezultatas yra failai su.mpr išplėtimu, kuris yra naudojamas Homag kompanijos CNC staklėse.
Paleidus bet kurį iš suformuotų .mpr failų, matyti, kad detalė yra paruošta apdirbimui.