Naudojimo instrukcija

Brėžinių generavimas

Atidarykite detalę ar junginį, kuriam norite sugeneruoti brėžinius.
Skirtuke Woodwork Design pasirinkite brėžinių generavimo (AutoPlot) komandą.
Brėžinių generavimo (AutoPlot) komandos langas pasirodys ekrane.
Anotacijoms brėžinių (AutoPlot) generatorius naudoją tą pačią medžiagų pakeitimo schemą kaip ir Woodwork for Inventor specifikacijų generatorius (BOM).

 

Brėžinių generatorius (AutoPlot) naudoja tam tikru būdu suformuotus brėžinių šablonus. Pagal nutylėjimą saugojimo vieta yra: C:\Users\Public\Documents\Woodwork for Inventor\2017\V7\Auto Plot Templates. Prieš pradedant brėžinių spausdinimą turite pasirinkti tinkamą šabloną. Šablono pavadinimas nusako jo panaudojimo rezultatą.
Dabar pasirinkite katalogą išsaugojimui. Tą galima padaryti trimis būdais: Naudojant naršyklės mygtuką „…“. Nurodant katalogo kelią. Talpinant brėžinius į spausdinamo dokumento katalogą.

 

Kai katalogas pasirinktas galima pradėti spausdinimą. Procesas gali užtrukti kelias minutes, priklausomai nuo modelio sudėtingumo, pasirinkto šablono ir kompiuterio našumo. Spausdinimo pabaigoje bus parodytas žemiau pavaizduotas langas. Galite atidaryti naujai sukurtą brėžinį arba sukurti dar vieną.
Brėžinių spausdinimo rezultatas priklauso nuo pasirinkto šablono.
Detalės gali būti patalpintos tokiu būdu, kad jų ilgiausia briauna arba tekstūros kryptis yra horizontali. Didžiausias detalės paviršius, turintis daugiausiai skylių, yra atsuktas į vartotoją. Taip pat galite patalpinti detalės arba ruošinio gabaritinius matmenis ir kanto žymeklius. Kiaurymių lentelės bazinis taškas yra patalpinamas apatiniame kairiajame kampe. Kiekviena kiaurymė turi jos identifikatorių ir centro žymę.
Kiaurymių lentelėje saugoma informacija:

 • Holes – to paties diametro kiaurymės, žymimos vienoda raide su unikaliu numeriu (A1, A2…).
 • Xdim ir Ydim – nurodo atstumą nuo bazinio taško pagal X ir Y ašis.
 • Z dim – nurodo atstumą nuo bazinio paviršiaus šoniniams gręžimams.
 • D – nurodo diametrą.
 • Depth – nurodo gręžimo gylį.
 • D2 – nurodo įleidimo/įgylinimo diametrą.
 • Type – gali būti uždaras (Blind) arba kiauras (Through) gręžimas.
 • XYang – nurodo kampą tarp kiaurymės ašies ir statmeno (normalinio) XY paviršiui vektoriaus. 180° kampas reiškia, kad gręžimo vektorius yra nukreiptas į detalės vidų iš viršaus. Jeigu gręžimas turi būti padarytas iš detalės apačios, kampas tarp šių vektorių bus lygus 0°.
 • Xang – nurodo kampą tarp kiaurymės ašies ir X ašies. Kampas skaičiuojamas prieš laikrodžio rodyklę.
  – 0° reiškia gręžimą iš kairės;
  – 90° – iš apačios;
  – 180° – iš dešinės;
  – 270° – iš viršaus.
Kampinis štampas gali turėti pakeistos medžiagos/dangos pavadinimą/kodą, ruošinio tipą/gabaritus ir t.t. Galite įtraukti bet kokį Woodwork for Inventor parametrą.

 

Iš Woodwork Design skirtuko pasirinkite brėžinių generavimo (AutoPlot) komandą.
Pasirinkite Woodwork for Inventor įskiepio brėžinio šabloną, kurį norite modifikuoti. Galite sukurti egzistuojančio failo kopiją.
Kuomet šablonas yra pasirinktas, jis gali būti atidarytas redagavimui.
Atidarius šabloną, iš Woodwork Designskirtuko pasirinkite brėžinių generavimo nustatymo (AutoPlot Setup) komandą.
Skirtuke Views galite keisti komponento projekcijas, atvaizdavimo stilių ir mastelį. Nustatymai junginiams ir detalėms yra skirtingi.

 • Greta pagrindinio vaizdo galima sukurti papildomas projekcijas.
 • Junginio pagrindinio vaizdo orentacijai yra naudojami (View cube) paviršiai.
 • Taip pat galite nustatyti atvaizdavimo būdą ir mastelį.
 • Mastelis gali būti statinis arba automatinis. (AutoScale) automatiškai suderina mastelį taip, kad komponento vaizdas užimtų daugiausiai vietos išvesties lauke kontroliuojamame skirtuke Output area & Bundle.
 • Detalėms galima papildomai nurodyti išlygiavimo nustatymus. Detalės gali būti išlygiuotos horizontaliai pagal ilgiausią briauną arba tekstūros kryptį.
 • Tiek detalėms, tiek ir junginiams galima nurodyta atstumą tarp pagrindinio vaizdo ir projekcijų.

 

Skirtuke „Output area & Bundle“ galite pasirinkti vaizdų kompoziciją; Nustatyti brėžinių rinkinio tipą; Įtraukti/pašalinti komponentus pagal jų tipą.

Output area & Bundle“ kontroliuoja kaip atrodys komponentų vaizdai. Skirtingiems komponentams galima pritaikyti idividualius nustatymus. Detalėms ir junginiams galima pasirinkti atstumą (A;B) nuo apatinio kairiojo kampo, taip pat galima nurodyti išvesties lauko dydį (C;D).
Kai išvedami keli komponentai į vieną lapą, galima nurodyti kiekvieno komponento užimamą erdvę (C;D); atstumą trap vaizdų pagal horizontalę (E) ir Vertikalę (F), ir stulpelių ir eilučių kiekį.

Brėžinių rinkinio nustatymai valdo atvaizdavimo būdą.

 • Kiekvienas komponentas gali būti patalpintas į atskirą failą.
 • Arba kiekvienas komponetas gali būti patalpintas į atskirą lapą.
 • Keli komponentai gali būti patalpinti į tą patį lapą.
 • Junginys gali būti patalpintas į atskirą failą, o jo komponentai į atskirus to paties brėžinio lapus.
 • Galite patalpinti junginį į atskirą failą, o jo komponentai talpinami keli į vieną lapą.
 • Galite patalpinti junginį į atskirą brėžinio lapą, o jo komponentai talpinami keli į vieną lapą.
Taip pat galite:

 • Ir įtraukti/pašalinti komponentus pagal tipą.
 • Komponentai gali būti spausdinami ta pačia tvarka kaip Inventor naršyklėje arba išrušiuoti pagal failo vardą (Part name).
 • Pagal nutylėjimą yra spausdinamas tik vienas egzempliorius to paties komponento, tačiau galima nepaisyt tos taisyklės ir spausdinti kiekvieną sutinkamą egzempliorių.
Skirtukas Labels and sheet templates valdo brėžinio anotacijų atvaizdavimo būdą. Pagal nutylėjimą Woodwork for Inventor brėžinių šablonų katalogas yra: C:\Users\Public\ Documents\Woodwork for Inventor\2017\V7\Auto Plot Templates 
Naudojantis juo galite nurodyti nuosavus eskizinius simbolius brėžinio anotacijoms.
Kai simbolių failas pasirinktas, galima naudotis jame saugomais simboliais, skirtingų dangų žymėjimui (dažams, lukštui, kantui ir t.t.). Taip pat galima valdyti tekstūros krypties bazinio taško ir kt. žymeklius.
Kai simbolis pasirinktas galima nurodyti jo pozicią. Pozicionavimo galimybės priklauso nuo anotacijos tipo. Jie gali būti išpozicionuoti viršuje, apašioje, kairėje, dešinėje. Dangų anotacijos gali būti patalpintos ant briaunos arba tam tikru atstumu nuo jos.
Detalėms /junginiams/keliems komponentams į vieną lapą gali būti pasirinktas skirtingas lapo formatas, taip pat galima pasirinkt lapų pavadinimų schemą: pagal failo vardą arba aprašymo lauką.
Skirtuke Range box & Covers galite pasirinkti linijų tipą įvairioms dangoms, detalių/ruošinių gabaritams.

 • Naudojant Range box & Coverskomandą galite nurodyti linijų tipą, skirtą detalių /ruošinių gabaritų žymėjimui. Galime nurodyti linijų tipą, storį, spalvą ir t.t.
 • Skirtingiems objektams galima pritaikyti individualius nustatymus.
Holes“ skirtukas naudojamas kiaurymių schemos konfiguravimui.

 • Kiauras/uždaras gręžimas, įgylintiems/įleistiems varžtams kiaurymės gali turėti atskiras žymėjimo schemas.
Galite sukurti nuosavą skylių žymėjimo schemą, pavyzdžiui:
Ø THRU sukurs tokį rezultatą: Ø 8 THRU 4. Tai reiškia 4 gręžimai kiaurai 8mm grąžtu.

 • Koordinačių sistemos bazinis taškas gali būti patalpintas apatiniame kairiajame detalės/ruošinio gabaritinio stačiakampio kampe.
 • Kiaurymių lentelė talpinama nurodytu atstumu nuo apatinio kairiojo kampo.
 • Kaiurymių lentelė gali būti talpinama automatiškai kuriant brėžinį.
 • Norint automatiškai talpinti centrų žymėjimus ir kiaurymių lentelę, pažymėkite atitinkamus nustatymus.
Dabar galite išsaugoti failą ar jo kopiją su nauju vardu ir naudoti jį kaip norimą šabloną.