Pagalba

Įdiegimo / Aktyvavimo gidas

Internetinėje svetainėje (www.woodworkforinventor.com) spauskite „Išbandykite nemokamai“ ir atidariusiame lange užpildykite bandomosios versijos parsisiuntimo užklausos formą.
Užpildę bandomosios versijos parsisiuntimo užklausos formą ir paspaudę „Parsisiųsti“ savo nurodytu elektroninio pašto adresu gausite programinės įrangos parsisiuntimo nuorodą.
Paspaudę parsisiuntimo nuorodą išsisaugokite failą savo kompiuteryje.
Prieš diegiant failus būtinai išjunkite Autodesk Inventor ir MS Office programas.
Laikydamiesi įdiegimo instrukcijos įdiekite pačius failus.
Pasibaigus įdiegimo procedūrai iš naujo paleiskite Autodesk Inventor programą.
Paleidus Autodesk Inventor programą meniu juostoje matysite meniu punktą „Woodwork Design“.
Dabar Jūsų kompiuteryje yra įdiegta Woodwork for Inventor programinės įrangos bandomoji versija.
Bandomoji versija yra nemokama ir jos vartotojui suteikia galimybę naudotis pilnu programinės įrangos funkcionalumu (išskyrus medžiagų duomenų bazės redagavimą) 45 dienas.
Pasibaigus 45 dienų bandomosios versijos galiojimo terminui vartotojas ir toliau gali ją naudoti, tačiau apribojamas tam tikras jos funkcionalumas:

  • išjungiamas sujungimo kiaurymių ir iškyšų automatinis sudarymas,
  • išjungiamas  prototipų naudojimas ir junginių kopijavimas,
  • išjungiamas medžiagų pakeitimas,
  • išjungiamos medžiagų ir junginio specifikacijos,
  • išjungiamas CNC paruošimas.
Norėdami naudotis pilnu Woodwork for Inventor programinės įrangos funkcionalumu neribotą laiką, būtina įsigyti savarankiškąją (angl. Standalone) licenciją ir su ja aktyvuoti programinės įrangos badomąją versiją paverčiant ją neterminuoto naudojimo programine įranga.

Sklandžiam programinės įrangos aktyvavimui reikalingas Interneto ryšys.
Paleiskite Autodesk Inventor programą, ir atsiradusioje Woodwork for Inventorprograminės įrangos licencijos valdymo lentelėje, spauskite „I want to activate software online“.
PASTABA. Licencijos valdymo lentelė taip pat gali būti iškviesta „Woodwork Design“ meniu juostoje paspaudus mygtuką „Help“->“About“.
Atsidarusiame programinės įrangos licencijos aktyvacijos užklausos lange suveskite serijos numerį (angl. Serial number), gautą iš savo programinės įrangos tiekėjo, bei savo elektroninio pašto adresą ir spauskite “Submit Request”.
Programinės įrangos savarankiškosios licencijos failas bus sugeneruotas 24 darbo valandų bėgyje. Pranešimą apie jos sukūrimą, gausite elektroninio pašto adresu, nurodytu pildant licencijos aktyvacijos užklausą.
Gavus elektroninį laišką su pranešimu apie savarankiškosios licencijos failo sukūrimą, iš naujo paleiskite Autodesk Inventor programą.
Atsiradusioje Woodwork for Inventorprograminės įrangos licencijos valdymo lentelėje licencijos galiojimas turi automatiškai įgauti statusą „Permanent“ arba „Home“.
Woodwork for Inventor programinės įrangos savarankiškosios licencijos automatinis aktyvavimas sėkmingai baigtas.
DĖMESIO. Jei savarankiškosios licencijos automatinis aktyvavimas nepavyko, tai šios licencijos patalpinimą jūsų kompiuteryje reikia atlikti rankiniu būdu.
Paspauskite apie savarankiškosios licencijos sukūrimą Jus informavusiame elektriniame laiške esančią šios licencijos parsisiuntimo nuorodą.
Atsidariusiame rankiniu būdų parsisiunčiamos savarankiškosios licencijos failo lange spauskite „Download license file“.
Parsisiųstos savarankiškosios licencijos failą išsaugokite savo kompiuteryje.
Paleiskite Autodesk Inventor programą ir atsiradusioje Woodwork for Inventorprograminės įrangos licencijos valdymo lentelėje spauskite „I already have a license on my computer“.
PASTABA. Licencijos valdymo lentelė taip pat gali būti iškviesta „Woodwork Design“ meniu juostoje paspaudus mygtuką „Help“-> „About“.
 
Atsidariusiame failų paieškos lange nurodykite, kur Jūsų kompiuteryje yra išsaugotas savarankiškosios licencijos failas ir spauskite „Open“.
Iš naujos paleiskite Autodesk Inventor programą.
Atsiradusioje Woodwork for Inventorprograminės įrangos licencijos valdymo lentelėje licencijos galiojimas turi automatiškai įgauti statusą į „Permanent“arba „Home“.
Woodwork for Inventor programinės įrangos savarankiškosios licencijos rankinis aktyvavimas sėkmingai baigtas.
Paleiskite Autodesk Inventor programą, ir atsiradusioje Woodwork for Inventorprograminės įrangos licencijos valdymo lentelėje, spauskite „I want to release license on current computer“.
PASTABA. Licencijos valdymo lentelė taip pat gali būti iškviesta „Woodwork Design“ meniu juostoje paspaudus mygtuką „Help“->“About“.
Atsiradusioje Woodwork for Inventorprograminės įrangos licencijos išjungimo užklausos valdymo lentelėje spauskite “Yes”.
Atsidariusioje Woodwork for Inventorprograminės įrangos licencijos išjungimą patvirtinančioje lentelėje spauskite “OK”.
Papildomą pranešimą apie licencijos išjungimą gausite elektroninio pašto adresu, nurodytu pildant licencijos aktyvacijos užklausą.
Atsiradusioje Woodwork for Inventorprograminės įrangos licencijos valdymo lentelėje serijos numeris (angl. Serial number)turi automatiškai įgauti statusą „Not activated“.
Dabar naudodami tą patį serijos numerį (angl. Serial number), Woodwork for Inventor programinės įrangos licenciją galite aktyvuoti kitame kompiuteryje.